Sociale Recherche

Als u fraude pleegt met een uitkering, komt u in aanraking met de Sociale Recherche. Deze instantie is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen en woonfraude.

Onderzoeksmethoden

Bij een vermoeden van fraude mag de Sociale Recherche naast de administratieve controle (het vergelijken van gegevens) ook andere wettelijke opsporingsmethoden gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het horen van getuigen en het instellen van een buurtonderzoek kunnen daar deel van uit maken.

Strafrechtelijk onderzoek

Als de Sociale Recherche iemand op het spoor is, kan in bepaalde gevallen een strafrechtelijk onderzoek volgen. De Sociale Recherche maakt daarvan een proces-verbaal op voor het Openbaar Ministerie. Op grond daarvan kan de officier van justitie besluiten om de fraudepleger te vervolgen. Deze loopt dan het risico een hoge boete of gevangenisstraf te krijgen. Daarnaast zal de gemeente de ten onrechte betaalde uitkering terugvorderen.

Fraude voor miljoenen euro’s per jaar

Wie onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt pleegt fraude. Bepaalde mensen verzwijgen, verdraaien of verzinnen gegevens om daar beter van te worden. Ten onrechte verdwijnen in ons land zo per jaar vele miljoenen euro’s. Dat is de reden dat er streng wordt opgetreden tegen fraude.


Meer informatie

Neem contact op met de Sociale Recherche voor fraudemelding.
Heeft u een klacht over het optreden van de Sociale Recherche? Kijk dan hier.

@dvz