Fraude melden

Heeft u een tip of het vermoeden dat iemand in uw omgeving fraudeert, dan kunt u dit melden bij de Sociale Recherche in uw gemeente In vrijwel alle gemeenten in Nederland werken sociaal rechercheurs. Uw gemeente kan u het telefoonnummer van de sociale recherche geven.

U kunt ook terecht met uw melding bij het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR):

Postbus 392

9400 AJ in Assen

U kunt bellen tijdens kantooruren 9:00/17:00

06-5164 8358

E-mail: infosocialerecherche(at)gmail.com

Lees meer over het LCSR

Anonieme melding

Wilt u bij het melden van fraude beslist anoniem blijven, dan kunt u bellen met het landelijk meldpunt 'Meld Misdaad Anoniem', telefoon: 0800-7000.