Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR)

De Stichting Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) is een organisatie van en voor sociaal rechercheurs die in dienst zijn van de gemeenten in Nederland. Zij bestaat al ruim 35 jaar.

Wat doet het LCSR?

Het LCSR behartigt de belangen van de sociaal rechercheurs door:

  • contacten tussen de sociaal rechercheurs te onderhouden;
  • vakgerichte activiteiten te stimuleren en te ondersteunen; 
  • scholing en opleiding; 
  • een bijdrage te leveren aan landelijke ontwikkelingen op het gebied van handhaving en fraudebestrijding;
  • de verbindende schakel te zijn voor tussen de uitvoering en beleidsontwikkeling;
  • Het bevorderen van landelijk eenvormig opsporingsbeleid

Hoe doet zij dat?

  • het LCSR neemt deel aan diverse landelijke overleggen op het gebied van handhavings- en opsporingsbeleid bij fraude in de gemeentelijke sociale uitkeringen;
  • houdt contact met andere relevante organisaties;
  • houdt landelijke, provinciale en regionale bijeenkomsten;
  • participeert in opleidings- en onderwijsprogramma’s ten behoeve van de beroepsgroep;