Indien u klachten heeft over het optreden van de Sociale Recherche, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het gemeentebestuur van uw gemeente. Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.