De doelstellingen van het LCSR:

  • Het behartigen van de belangen, in de ruimste zin, van handhavingsspecialisten in het sociale domein in dienst van de gemeenten in Nederland of van een door gemeenten opgerichte gemeenschappelijke regeling;
  • Het onderhouden van contacten tussen de handhavingsspecialisten en ondersteuning van vakgerichte activiteiten, evenals het uitwisselen van kennis en ervaringen;
  • Het initiĆ«ren en leveren van een bijdrage in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van handhaving, voor zover deze binnen het doelgebied van het gehele sociale domein past;
  • Het bevorderen van een landelijk eenvormig opsporings- en aangiftebeleid;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden.
  • Verbindingen leggen met andere recherche-eenheden die als kerntaak opsporing en handhaving in Nederland hebben voor het uitwisselen van kennis en informatie. Uit oogpunt van privacy stellen we bewerkersovereenkomsten op.