Het LCS bestaat uit een algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de penningmeester, de secretaris en de voorzitter.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur stelt onder eindverantwoordelijkheid van de vergadering het beleid van het LCSR vast. Voorts stelt het Algemeen Bestuur de beleidsvoornemens en de prioriteiten vast.

De leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen de belangen van de handhavingsspecialisten werkzaam bij gemeenten en / of gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Per provincie heeft een vaste vertegenwoordiger (handhaver en sociaal rechercheur) zitting in het Bestuur van het LCSR.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse “voortgang” van zaken. De voorzitter vormt het gezicht van het LCSR, naar buiten en naar binnen. De secretaris ondersteunt het dagelijks- en algemeen bestuur van het LCSR en de penningmeester beheert het geld van het LCSR.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Bert de Koning
Secretaris : Hans de Rue
Penningmeester: Elly Ligtenberg