Uitgangspunten:

  • Meer durf om onze eigen identiteit te verkopen, meer onze eigen professionaliteit laten zien;
  • Het LCSR  staat goed op de “gemeentelijke” kaart;
  • Het LCSR staat als een huis (een platform) waar niemand om heen kan;
  • Het LCSR levert vanuit haar expertise op uitvoering gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan de beleidsontwikkeling.
  • Het LCSR verandert van een traditionele belangengroep handhavingsspecialisten in een actieve groep om in gezamenlijkheid het ondermijnen van het sociaal stelsel tegen te gaan.

Om dit te realiseren is de Visie van het LCSR:

Verbindingen leggen om vanuit de vakinhoudelijkheid en de ervaring uit de dagelijkse praktijk ondermijning van het sociaal stelsel tegen te gaan.