Openbaar Ministerie

Als u gefraudeerd heeft, is de gemeente verplicht aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (O.M). De officier van justitie besluit vervolgens tot strafvervolging of niet.

Gevolgen strafvervolging: strafblad en terugbetalen

Als u wordt veroordeeld, heeft u een strafblad. Dit heeft bijvoorbeeld ernstige gevolgen voor uw loopbaan. Daar komt bij dat u de ten onrechte ontvangen uitkering bruto terug moet betalen. Dat bedrag is inclusief de loonbelasting en premie ziektekostenverzekering die de gemeente voor u heeft betaald.

Verhoor op politiebureau

Als de politie u aanhoudt voor fraude vindt verhoor veelal plaats op een politiebureau. De periode dat u moet blijven voor verhoor is afhankelijk van het onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat u enige dagen op het politiebureau moet blijven voor het onderzoek.

Voert u een gezamenlijke huishouding en heeft u dit niet gemeld?

Degene met wie u samen een huishouding voert, wordt  ook strafrechtelijk vervolgd. Zelfs als deze meeprofiterende partner niet zelf een bijstandsuitkering heeft ontvangen, kan de gemeente het ten onrechte uitbetaalde uitkeringsgeld toch van hem of haar terugvorderen.