• Betrokkenheid
  De handhavingsspecialisten werkzaam in het sociaal domein, voelen zich betrokken bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. Het LCSR ondersteunt hen in de behartiging van hun belangen in de ruimste zin van het woord. Het LCSR vertegenwoordigt alle handhavingsspecialisten in het sociale domein naar andere organisaties.
 • Eenheid
  Het LCSR als stichting treedt samen met “de leden” als eenheid op naar andere organisaties. Het LCSR stimuleert het onderhouden van contacten tussen de handhavingsspecialisten onderling. Om met de leden en de achterban op te trekken organiseert het LCSR landelijke, provinciale en regionale bijeenkomsten
 • Kennis
  Het LCSR staat alle handhavingsspecialisten bij met raad en daad over opsporing en handhaving in het sociale domein. De (praktijk) kennis en op het terrein van opsporen en handhaving delen wij met ons netwerk. Het LCSR fungeert als vraagbaak en verstrekt gevraagd en ongevraagd advies aan belanghebbenden.
 • Ondernemend
  Het LCSR denkt mee en beweegt mee met veranderingen en ontwikkelingen op het terrein van opsporing en handhaving in het sociale domein. Het LCSR houdt zich niet stelselmatig vast aan wat goed was, maar gedraagt zich flexibel in het steeds veranderende speelveld binnen het sociale domein. Het LCSR kiest voor een actieve benadering van andere partijen en ziet zich als een serieuze gesprekspartner.
 • Rechtvaardigheid
  De kracht van het LCSR en “haar leden” kenschetst zich in het (zoveel mogelijk) voorkomen van het ondermijnen van het sociaal stelsel in Nederland.
 • Verbinding
  het LCSR richt zich op samenwerking met andere organisaties Het LCSR voelt zich als “organisatie” verbonden met het ministerie van SZW, de VNG, Divosa, sociale rechercheteams (handhavingsspecialisten) bij gemeenten en andere rechercheteams en opsporingseenheden. het LCSR neemt deel aan diverse landelijke overleggen op het gebied van handhavings- en opsporingsbeleid.  De handhavingsspecialisten, vertegenwoordigd in het LCSR, mogen zich deskundigen in het werkveld noemen. Zij vormen de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Op grond hiervan levert het LCSR een belangrijke bijdrage aan landelijke ontwikkelingen op het gebied van handhaving en fraudebestrijding.