De Stichting Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) kenschetst zich als een organisatie van en voor handhavingsspecialisten in dienst van de gemeenten in Nederland. Het LCSR bestaat sinds 1978.

Het LCSR is op het gebied van handhavings- en opsporingsbeleid betreffende fraude in het sociale domein o.a. gesprekspartner voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de VNG, Divosa, het Ministerie van Justitie en veiligheid, het Openbaar Ministerie. Het LCSR neemt deel in diverse (landelijke) werkgroepen.