Uitgangspunten

  • Waar staat het LCSR voor;
  • Welk hoger doel streeft het LCSR na;
  • De toegevoegde waarde van het LCSR;
  • Wat is de identiteit van het LCSR;
  • Iedere dag komen meldingen van burgers (uit het gehele land) op het centrale telefoonnummer van het LCSR binnen. Burgers weten het LCSR te vinden.
  • Het LCSR, de rechercheurs en handhavers zijn trots op hun werk.

 

Missie:

Het LCSR is een platform voor en door handhavingsspecialisten. Het LCSR richt zich op kennisdeling, het onderhouden van onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaringen in het opsporen en handhaven van misstanden bij ondermijning van het sociale domein. Het LCSR richt zich op een intensive samenwerking met de ketenpartners. Het LCSR schakelt tussen de uitvoering en het beleid op het terrein van intensieve handhaving en opsporing in het gehele sociale domein. Andere organisaties weten ons te vinden om de resultaten uit het werkveld mee te nemen bij het vormgeven, door ontwikkelen of herijken van het handhaving- en opsporingsbeleid.

 

Niet alleen de woorden “Sociale recherche en handhaving” in het sociale domein maken standaard onderdeel uit van de gemeentelijke dienstverlening. De handhavingsspecialisten zijn ook de “ogen en oren” van de gemeentelijke dienstverlening. Zij staan in nauw contact met de burgers. Bij de uitoefening van hun werkzaamheden zien zij letterlijk de armoede, uitbuiting, de sociale uitsluiting en de schrijnende situaties bij mensen. Inkomen, zorg, welzijn en handhaving gaan altijd hand in hand samen.